Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Tradycja 4 Wspólnoty AA


Każda grupa jest niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

Each group should be autonomous except in matters affecting other groups or A.A. as a whole.

A w pełnej, długiej wersji:
We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna grupa, żadna intergrupa czy rada regionalna ani żaden pojedynczy członek AA nigdy nie powinni podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na AA jako całość bez uprzedniego porozumienia się z powiernikami. W takich sprawach nasza wspólna pomyślność jest absolutnie nadrzędna.


1. Czy upieram się, że istnieje zaledwie kilka właściwych sposobów działania w AA?
2. Czy moja grupa zawsze bierze pod uwagę dobro całej Wspólnoty? Pobliskich grup? Trzeźwiejących samotników? „Internacjonalistów” próbujących wracać do zdrowia na pełnym morzu? Jakiejś grupy w innym kraju lub na innym kontynencie?
3. Czy odnoszę się z dezaprobatą do postępowania innych uczestników AA, gdy różni się ono od mojego, czy też próbuję czegoś się od nich nauczyć?
4. Czy zawsze pamiętam o tym, że dla ludzi spoza Wspólnoty, którzy wiedzą o mojej przynależności do niej, mogę w pewnej mierze reprezentować cale nasze ukochane AA?
5. Czy jestem gotów pomóc nowicjuszowi uczynić wszystko, co jest możliwe dla niego, nie dla mnie — aby mógł zachować trzeźwość?
6. Czy dzielę się swoją wiedzą o „narzędziach” duchowych Programu z tymi, którzy być może o nich nie słyszeli?

1 komentarz:

  1. - Jestem odpowiedzialny za obraz wspólnoty AA w kontaktach poza
    wspólnotą. Posłanie jest ważniejsze od człowieka, który je niesie. Odpowiedzialność
    za nasze wspólne dobro jest drogą porozumienia. Konieczna
    jest tu pokora oraz osobiste poświęcenie

    OdpowiedzUsuń