Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

26 Spotkania Anonimowych Alkoholików

Już po raz 26 na Jasnej Górze w Częstochowie łamane są Tradycje Wspólnoty AA. Odbywają się tam  Spotkania Anonimowych Alkoholików. Według biura prasowego sanktuarium w dwudniowym wydarzeniu – z udziałem członków rodzin anonimowych alkoholików – bierze udział łącznie ok. 20 tys. osób.
W tym czasie spotykają się także:
7.06.14 
- 34. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej
- 2. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca
- 359. Piesza Pielgrzymka Łowicka
8.06.14
- 30. Pielgrzymka Ogrodników,
- 22.Pielgrzymka Lekarzy i Służb Weterynaryjnych,

Tegoroczne spotkania AA przebiegają pod hasłem: „Postępuję drogą miłości”. Celowo nie są nazywane pielgrzymką, ponieważ przybywają na nie nie tylko ludzie wierzący. Jasnogórscy paulini przypominają, że anonimowi alkoholicy to przede wszystkim wspólnota ludzi dzielących się doświadczeniami, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jasnogórskie Spotkania AA rozpoczęły się, jak co roku, modlitwą w Kaplicy Matki Bożej. Głównymi punktami programu są mitingi dla anonimowych alkoholików, dla członków ich rodzin, oraz dla dorosłych i młodszych dzieci osób z problemem alkoholowym. Są też mitingi dla tych, którzy zbyt wiele jedzą (tzw. jedzenie kompulsywne).

Spotkaniom towarzyszy program religijno-kulturalny. To np. prezentacja twórczości artystycznej związanej z ruchem AA czy droga krzyżowa na jasnogórskich wałach. Sobotnią część spotkania zakończy msza przed jasnogórskim szczytem pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo. W niedzielę środowisko AA zawierzy swoje sprawy Matce Bożej.
Anonimowi Alkoholicy (AA – z angielskiego Alcoholics Anonymous) to dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych. Historia spotkań AA na świecie sięga 1935 r. W stanie Ohio w USA dwaj alkoholicy: makler giełdowy Bill W. i chirurg dr Bob S. odbyli ze sobą kilka rozmów na temat swojego uzależnienia. Zauważyli, że w ten sposób pomagają sobie i zachowują abstynencję. Wkrótce powiększyli grono rozmówców. Swoje obserwacje spisali w 1939 r. w książce „Anonimowi Alkoholicy”.

Wspólnota AA działa w ponad 150 krajach. Ocenia się, że w mitingach grup AA spotyka się ponad 3 mln alkoholików. W Polsce pierwsza samodzielnie działająca grupa AA powstała w 1974 r. Obecnie w całym kraju może być ponad 2 tys. takich grup. Warunkiem uczestnictwa w grupach AA jest chęć zaprzestania picia. Nie ma składek ani opłat, jedynie dobrowolne datki - podaje PAP.

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce uzależnionych od alkoholu może być ok. 700-800 tys. osób (ok. 2 proc. populacji); problem dotyka ok. 1,5 mln dzieci z rodzin alkoholików i 1,5 mln dorosłych członków tych rodzin (rodzice, współmałżonkowie).
Dobra wola i uczciwość

W m-cu czerwcu skupiamy się na
  Kroku VI:
Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. 
  Tradycji VI:
Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe i sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu

Cytat na dziś: "...... każdy kto potrafi zdobyć się na tyle dobrej woli i uczciwości, aby zawsze wobec wszystkich swoich wad i bez żadnych zastrzeżeń stosować Szósty Krok przeszedł już tak poważną drogę duchową, że zasługuje na miano człowieka dojrzałego. Czyli człowieka, który szczerze stara się rozwijać na obraz i podobieństwo Stwórcy". 12x12 str 64 

I teraz pytanie:
- Dobra wola i uczciwość - ile "tego" potrzeba, aby rozpocząć Krok Szósty?
- Czy mam świadomość swoich wad i jaka wada jest największa /decydująca/?