Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Zdrój

Pismo Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce

Biuletyn ,,Zdrój” jest pismem, w którym Anonimowi Alkoholicy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Znajdują się w nim materiały dotyczące 12 Kroków i 12 Tradycji, służby w AA, radości, problemów, doświadczeń, które spotykają alkoholików na drodze do osiągnięcia trzeźwości.
Teksty publikowane w ,,Zdroju” pisane są ,,językiem serca”.
Biuletyn ukazuje się sześć razy w ciągu roku.