Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Regulamin

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na portalu, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na portalu. W szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.632).

3. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na portalu treści, które:

. naruszają obowiązujące w Polsce prawo

. naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich

. są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich

. zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt

. mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi

. zawierają spam.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia treści wymienionych w pkt. 3 Regulaminu.

5. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to także loginu), nie będzie działał na niekorzyść innych użytkowników.

6. Komentarze i opinie publikowane na forum nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób i instytucji.

7. W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez wydawcę zgodnie z zakresem określonym przez ustawę (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity ustawy DZ. U. z 2002 r., Nr 101).

8. Wydawca zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Wydawca gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

10. Wydawca podobnie jak inni wydawcy internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są w celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników portalu.

11. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

12. Naruszenia powyższego Regulaminu należy zgłaszać pod adresem: lapetpl@gmail.com

REKLAMY

W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz