Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Oferta wydawnicza Fundacji BSK AA w Polsce

Jak kupić literaturę AA?

Znajomość literatury AA jest niezbędna do osiągnięcia i utrzymania trzeźwości.
W literaturę AA można się zaopatrzyć pisząc, dzwoniąc, faksując, wysyłając e-mail lub korzystając z internetu.

Fundacja Biuro Służby Krajowej, wydająca literaturę AA nie wchodzi w skład służb ruchu. Jak mówi nazwa jest to biuro - zakład produkcyjny zatrudniający osoby do wykonywania konkretnych zadań, zresztą bardzo ważnych.
Niestety nawet doświadczeni uczestnicy wspólnoty czasem traktują je jak KC.

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
Chmielna 20 00-020 Warszawa
Adres korespondencyjny:
Biuro Służby Krajowej AA
00-950 Warszawa skrytka pocztowa 243
telefon/faks 022 828-04-94
e-mail biuro@aa.org.pl
Sklep internetowy: www.aa.org.pl/fundacja/sklep
Dzwoniąc bezpośrednio do kolportera BSK AA
tel. komórkowy 604 867 406
Po dokonaniu wpłaty na konto Fundacji
nr. konta 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467
literatura zostanie wysłana pod adres wskazany przez zamawiającego.

Literaturę AA można kupić także w Regionalnych Punktach Kontaktowych, na spotkaniach intergrup i w niektórych grupach AA