Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wszystko albo nic

"Powinniśmy zerwać z ryzykowaną praktyką pozostawiania za sobą otwartych furtek. Gdy sugeruje się nam, że powinniśmy stać się całkowicie gotowi, by dążyć do doskonałości, chwytamy się myśli, że pewna zwłoka może jednak być usprawiedliwiona. A w przywykłym do wybiegów umyśle alkoholika "pewna zwłoka"może stać się pojęciem bardzo rozciągliwym."
 Dwanaście kroków i dwanaście tradycji str.70 

 - Co mi daje pozamykanie za sobą"otwartych furtek"?
 - Czy są sprawy,które odkładam na potem?

Krok VI
 "Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru."
 (ang. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.)"

 Tradycja VI
 "Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać." (wersja pełna)

O 12 krokach AA

"Tylko Pierwszy Krok, w którym uznaliśmy w stu procentach naszą bezsilność wobec alkoholu, może być stosowany z całkowitą perfekcją. Pozostałe Jedenaście Kroków stawia przed nami jedynie wzory doskonałości. Każdy z nich określa cel, do którego zmierzamy i jest zarazem miarą naszego postępu. Tak rozumiany Szósty Krok nie staje się przez to mniej trudny, nie jest jednak niewykonalny. Wymaga od nas jedynie zrobienia początku a następnie wytrwałości."
Dwanaście kroków i dwanaście tradycji str.69

 - Co dla mnie oznacza wytrwałość w stosowaniu Szóstego Kroku?
 - Czy buntowałem się kiedy mimo włożonego przeze mnie wysiłku proces odbierania wad przez Siłę Wyższą trwał dłużej niż tego pragnąłem?

Krok VI
"Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru."
(ang. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.)"

 Tradycja VI
 "Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać." (wersja pełna)

Popęd też ma granice.

"Skoro przychodzimy na świat tak sowicie wyposażeni w naturalne popędy to trudno się dziwić, że często pozwalamy im wykraczać poza wyznaczone dla nich granice. Kiedy zaczynają nami ślepo kierować albo świadomie żądamy od nich więcej przyjemności i wygód niż nam się należy, wówczas zaczynamy oddalać się od tego, co Bóg zaplanował dla nas tu na ziemi. To właśnie jest miarą naszych wad charakteru, lub jeśli kto woli grzechów."
 Dwanaście kroków i Dwanaście tradycji str.66

 - Czy znajduję w sobie jakieś popędy przeciwstawiające się Łasce Bożej?
 - Czy dziś uważam,że mi się coś należy?Jak o tym myślałem kiedyś?

 Krok VI
"Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru."
(ang. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.)"

 Tradycja VI
 "Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać." (wersja pełna)

Każdy normalny człowiek...

"Każdy normalny człowiek chce jeść, kochać i być kochany, cieszyć się poważaniem w swoim środowisku. Pragnie również pewnego poczucia bezpieczeństwa w dążeniu do tych celów. W istocie, takim właśnie został stworzony przez Boga, który przecież nie planował, by człowiek wyniszczał się alkoholem."
 Dwanaście kroków i Dwanaście tradycji str.64 

 - Czy umiem rozpoznawać moje pragnienia i do czego są mi one potrzebne?
  - Czy mówię o swoich pragnieniach innym i czy oczekuję,że oni je zaspokoją? Zapraszam do dzielenia się swoim doświadczeniem,siłą i nadzieją.

Krok VI
"Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru."
(ang. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.)"

 Tradycja VI
 "Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać." (wersja pełna)

Rujnowanie własnego organizmu

"Rujnowanie własnego organizmu alkoholem jest bez wątpienia aktem przeciwnym naturze. Ludzie nadmiernie pijący, gwałcąc instynkt samozachowawczy, wydają się być skazani na stopniową zagładę. Działają wbrew swoim najgłębszym instynktom. Ale gdy ciosy, jakich nie szczędzi im nałóg, rzucą ich na kolana, może w nich wstąpić łaska Boża i uwolnić ich od obsesji."
 12x12 str.65 

- Co robię dla mojego zdrowienia?
- Czy w moim zdrowieniu napotykam przeszkody i jak sobie z nimi radzę? (np.bunt,odkładanie na potem,lenistwo,chciejstwo,zazdrość,lęk itp)

Krok VI
"Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru."
(ang. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.)"

 Tradycja VI
 "Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać." (wersja pełna)

Ja sam, ...nikt inny za mnie...

"Próby zmiany otoczenia, wszelkie wysiłki rodziny, przyjaciół i duchownych - nic nie pomogło. Ja sam nie mogłem przestać pić, a nikt inny nie mógł zrobić tego za mnie. Gdy jednak zdobyłem się na gotowość dokładnego oczyszczenia własnego podwórka, a następnie zwróciłem się do siły Wyższej czyli Boga, jakkolwiek Go pojmuję, by mnie uwolnił - obsesja picia zniknęła, jakby odjęta czyjąś ręką."  
Dwanaście kroków i Dwanaście tradycji str.64

- Czy zniknęła u mnie obsesja picia?
- Czy stałem się człowiekiem gotowym i co to dla mnie znaczy?
- Czy i w jaki sposób rodzina towarzyszyła mi przy próbach zaprzestania picia.?

Krok VI
"Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru."
(ang. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.)"

Tradycja VI
 "Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać." (wersja pełna)

Czu Bóg nas uwolni?

"Niemal każdy członek AA natychmiast odpowie twierdząco na często zadawane pytanie, czy Bóg może i zechce pod pewnymi warunkami usunąć wady naszego charakteru. I nie będzie to bynajmniej opinia teoretyczna ale stwierdzenie faktu. Być może najbardziej doniosłego faktu w naszym życiu."
 Dwanaście kroków i Dwanaście tradycji str.64
 
 - Co dla mnie znaczy uwolnienie?
 - Jakie muszę spełniać warunki aby Bóg mógł i zechciał usunąć wady mojego charakteru?

Krok VI
 "Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru."
(ang. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.)"

Tradycja VI
 "Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać." (wersja pełna)