Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Grupy AA Mielec
     grupa AA Nadzieja Mielec, ul. Chopina 8 (wtorek i piątek 18.00)
                               24.12.2013 mityngu nie będzie

     grupa AA Promyk Mielec, email:promyk.mielec@gmail.com

     grupa AA Opoka Mielec, ul. Pisarka 16 K.O.K. (czwartek 18.00)

Pomoc, jakiej udziela wspólnota,
jest wolna od wszelkich opłat i zobowiązań.