Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Trudności

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Oddal ode mnie trudności, aby przezwyciężenie ich mogło być świadectwem dla tych, którym pospieszę z pomocą, czerpiąc z Twej potęgi, miłości i Twojego pojmowania dróg życia.........."

- Jakie pokonuje (pokonałem już) trudności, by dać świadectwo tego że, można się zmienić, i żyć w "miarę" szczęśliwie i pożytecznie?

Kampania "Białej Wstążki"


Po raz kolejny ruszyła w Polsce kampania Białej Wstążki „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”. Kampania ta wpisuje się w międzynarodową inicjatywę „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Głównym jej celem jest uświadomienie, jak ważny jest męski głos solidarności z ofiarami oraz wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk przyjął tytuł Ambasadora „Wyróżnienia Białej Wstążki”, a tym samym wyraził swoje poparcie dla tej inicjatywy. Ideę tą popularyzują także policjanci z lubelskiego garnizonu.


Kampania skupia się na symbolice „Białej Wstążki”, która przypięta przez mężczyznę oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem. Dniem kulminacyjnym całej kampanii jest 6 grudnia, który upamiętnia tragiczne wydarzenia masakry w 1989 roku w Kanadzie, kiedy to młody mężczyzna zastrzelił 14 studentek Politechniki, gdyż uważał, że kobiety niegodne są uczęszczania na uczelnie techniczne. W załączeniu przesyłam dodatkowe informacje na temat kampanii.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. W 1991, grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.
W tym też roku Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet , a dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabel, został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Obecnie w różnych krajach świata zaczyna się podkreślać, że nie powstrzyma się zjawiska przemocy, jeśli nie zaangażuje się mężczyzn. I nie chodzi wyłącznie o to, by organizować pomoc mężczyznom stosującym przemoc, ale o to, by zaangażować mężczyzn do aktywnego przeciwdziałania przemocy.

Żeby stało się to możliwe, trzeba sobie uświadomić, że:
- większość mężczyzn nie używa przemocy w bliskich związkach,
- nie jest prawdą, że wszyscy mężczyźni są potencjalnie brutalni,
- przemoc mężczyzn spowodowana jest czynnikami indywidualnymi i społecznymi.
- mężczyźni są bardziej narażeni na przemoc niż kobiety, dotyczy to przemocy mężczyzn wobec mężczyzn,
- dla mężczyzn, którzy doświadczali przemocy (zwłaszcza w dzieciństwie), jest ona źródłem poważnej traumy (ze wszystkimi jej konsekwencjami) podobnie jak w przypadku kobiet,
- istnieje też przemoc kobiet wobec mężczyzn i zjawisko to ma większą skalę niżpoczątkowo sądzono.

Uświadomienie sobie tych faktów:
- sprzyja spojrzeniu na przemoc mężczyzn wobec kobiet w kontekście przemocy
mężczyzn wobec mężczyzn, rodziców wobec dzieci i kobiet wobec mężczyzn,
co prowadzi do bardziej całościowego zrozumienia przemocy
- sprzyja bardziej całościowemu spojrzeniu nie tylko na zjawisko przemocy w bliskich związkach, ale również na zjawisko przemocy ze względu na płeć,
- może sprawić, że mężczyźni będą chętniej angażować się w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy,
- stwarza większe możliwości współpracy kobiet i mężczyzn w ramach różnych
programów przeciwdziałania przemocy,
- pozwala skupić się na przyczynach prowadzących do przemocy, a nie tylko na reagowaniu na przemoc,
- stwarza większą szansę na skuteczne zmniejszenie zjawiska przemocy.
W popularyzowanie tej idei włącza się Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. Szef polskiej Policji przyjął tytuł Ambasadora „Wyróżnienia Białej Wstążki”, a tym samym wyraził swoje poparcie dla tej inicjatywy. W aktywne popularyzowanie idei tej kampanii oraz upowszechnianie informacji włączają się funkcjonariusze z lubelskiego garnizonu Policji.

Opracowano na podstawie dokumentu „Rola mężczyzn w zwalczaniu przemocy wobec kobiet”, autorstwa Norwega Jorgena Lorentzena, który przygotował ją na zlecenie ONZ.

źródło: KWP Lublin

Czy potrafię, zachęcić ludzi do tego, co sam robię?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"W rezultacie wielu bolesnych doświadczeń, doszliśmy, jak sądzimy, do tego, jak powinna ona(właściwa polityka informacyjna) wyglądać. Pod wieloma względami jest ona odwrotnością tradycyjnej praktyki reklamowej. Zrozumieliśmy bowiem, że musimy stosować zasadę, przyciągania a nie reklamowania czy lansowania."
12x12 str. 179-180.

- Czy potrafię, zachęcić ludzi do tego, co sam robię, dla swojej trzeźwości ?(Czym?)
- Zdarza mi się narzucać swoje zdanie i przekonywać do swoich racji?
- Czy jestem świadom że moja postawa jest, świadectwem tego co robię, nad czym pracuje?(chodzi tu o prace nad sobą )
- Czy opłacało się porzucić dawne życie ?(pytanie tendencyjne):))

Przed czym tak naprawdę, chroni cię wspólnota?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Ludzie, którzy symbolizują ideały lub sprawy, zaspokajają jakąś głęboko ludzką potrzebę. AA temu nie zaprzecza. Musimy jednak mieć pełna świadomość, że przebywanie w centrum uwagi jest ryzykowne, szczególnie w naszym przypadku"
12/12 str.180

- Przed czym tak naprawdę, chroni cię wspólnota?(chodzi tu o 11 tradycje )
- Dlaczego akurat w "naszym przypadku" przebywanie w centrum uwagi jest ryzykowne?

Anonimowość czym jest dla mnie?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Bogu nieobca jest anonimowość i często uczestniczy On w ludzkich sprawach pod postacią “fartu”, “przypadku” lub “zbiegu okoliczności”. Jeśli anonimowość – niejako za sprawą przypadku – stała się podstawą duchową wszystkich naszych Tradycji, to być może to Bóg zadziałał anonimowo w naszym imieniu."

- Czym dla mnie jest anonimowość w AA?
- Czy jest to kwestia przypadku że, znalazłem się w AA?

Wybaczenie, co daje

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Jeśli czuję, że sprawcami mego bólu byli też i po części inni ludzie, to staram się powtarzać następujące słowa "BOŻE UŻYCZ MI POGODY DUCHA, ABYM KOCHAŁ ICH ZA TO, CO W NICH NAJLEPSZE I NIGDY NIE LĘKAŁ SIĘ TEGO CO W NICH NAJGORSZE"

- Czy postępuje w myśl zasady" oko za oko"?
- Co daje mi wybaczenie?

Stare przekonania

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Bądźcie nieustraszeni i gorliwi od samego początku. Niektórzy z nas, przez jakiś czas bezskutecznie usiłowali trzymać się starych przekonań. Musieliśmy pozbyć się ich całkowicie."
"Anonimowi Alkoholicy" str49

- Czy wyzbywam się starych przekonań? (dlaczego?)
- Całkowicie? Czy to nie przesada?

Czy czyję się samotny?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Alkoholicy niemal bez wyjątku znają, aż nadto dobrze udrękę osamotnienia. Jeszcze zanim zaczeliśmy się upijać i narażać ludziom, prawie każdego z nas męczyło uczucie, że tak naprawdę z nikim nic nas nie łączy"

- Czy czuje się dziś samotny? A może po prostu jestem sam?
- Czym jest dla mnie jedność w naszej wspólnocie?

Komu przeszkadzam w rozwoju?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"....są tylko dwa grzechy; pierwszy to przeszkadzając w rozwoju drugiemu człowiekowi; drugi to przeszkadzając w rozwoju samemu sobie"

- Jak mogę przeszkodzić sam sobie, w rozwoju?
- Po co miałbym przeszkadzać drugiemu człowiekowi w osiągnięciu jego celów?
- Czy zdarza mi się szukać "dziury w całym," w wypowiedziach kolegów? Co jest tego powodem?

Trzeźwienie jest procesem nieskończonym?

Brakujący fragment w polskiej "Wielkiej Księdze"
"What often takes a place in a few months could seldom have been accomplished by years of self discipline
AA Appendix "Spiritual experience"

"To, co często wydarza się w ciągu kilku miesięcy, rzadko może zostać osiągnięte poprzez lata samodyscypliny"
Anonimowi Alkoholicy. Dodatki. II (wersja oryginalna)

Skąd mam wiedzieć jaka jest Jego wola?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

...nawet...po przedłożeniu ..konkretnej prośby nie zapomnij dodac "Jeśli taka jest Twoja wola"

- Co się dzieje, kiedy nie dostaje tego, na co liczyłem?
- Skąd mam wiedzieć jaka jest Jego wola?
- Czy nie boje się Jemu powierzyć?

Czy mam określony cel w swojej drodze do trzeźwości?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Samotne działania w sprawach duchowych bywa niebezpieczne. Ileż to razy słyszeliśmy ludzi powołujących się w dobrej wierze na przewodnictwo Boże, gdy było oczywiste, że są oni w błędzie. Lekceważąc i fakty i pokorę uporczywie trzymali się złudzeń i usprawiedliwiali największe nonsensy rzekomym głosem usłyszanym z niebios.

- Czy wiem po co potrzebny mi jest drugi człowiek, w moim trzeźwieniu ?
- Czy mimo swoich przekonań, wiem że mogę się mylić??
- Skąd wiem co mam robić? (by było lepiej ,a nie gorzej)

Czy są warunki mojej trzeźwości?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Kiedy odmawiamy sobie powietrza słońca czy jedzenia, cierpi nasze ciało.. Kiedy zaś odwracamy się od modlitwy i medytacji, w identyczny sposób pozbawiamy umysł, uczucia oraz intuicje żywotnie potrzebnego im pokarmu"

- Jakie ponoszę konsekwencje oddalania się od rzeczy" ważnych" dla mojego trzeźwienia?? (np.zaniedbanie programu)
- Czy mam świadomość że moja trzeźwość jest mi dana, pod pewnymi warunkami?

Inwestuje mój czas w to, co naprawdę kocham

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Inwestuje mój czas w to, co naprawdę kocham.".
Codzienne Refleksje na 14.11

- Czy mój czas jest inwestowany, poświęcany, czy przeznaczony na modlitwę?? (jaki ja mam stosunek do tego)

25-lecie powstania pierwszej grupy Anonimowych Alkoholików w Przemyślu

Jubileusz 25-lecia powstania pierwszej grupy Anonimowych Alkoholików obchodzono 12 listopada w Przemyślu.

„Bóg jakby zdawał się nam mówić: To bardzo ważne, co się między wami dokonało, ale pomyślcie jeszcze o tej wielkiej misji, którą macie wobec tego miasta wobec wielu ludzi, którzy w tym mieście żyją, którzy borykają się z takim problemem, który był kiedyś trudnością waszego serca i życia” – mówił ks. Wodarczyk. „I być może tak jak kiedyś ktoś modlił się za każdą czy każdego z was i powierzał Bogu wasze trudności i problemy, tak samo dzisiaj tę modlitwę wstawienniczą mamy roztoczyć w intencji innych ludzi. To jest nasza wielka misja i powołanie” – wzywał kaznodzieja.

Bp Szal zaznaczył - ”walka o wolność człowieka od zniewoleń i grzechu jest bardzo trudna, ale trzeba ją podjąć i jej podołać.”

Pierwsza grupa Anonimowych Alkoholików w Przemyślu powstała 25 lat temu z inicjatywy ks. Stanisława Zarycha, który mimo 89 lat życia nadal aktywnie działa na rzecz trzeźwości w archidiecezji przemyskiej. „Gdy w Przemyślu nie było ani jednego anonimowego alkoholika, przyjeżdżali ludzie z Poznania, dawali świadectwa w kościołach i tak powstała grupa o pięknej nazwie ‘Wyzwolenie’, która do dzisiaj się rozwija” – mówił duszpasterz.

źródło: ekai.pl

Argument nie do przyjęcia

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy,prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Dla części nowicjuszy, a także dla agnostyków, którzy wciąż jeszcze traktują grupę AA jako swoją Siłę Wyższą, nawet najbardziej logiczne i poparte doświadczeniem argumenty na rzecz skuteczności modlitwy mogą być nie przekonujące lub nie do przyjęcia"
12 Kroków i 12 Tradycji

- Co mnie przekonało (przekonuje) do modlitwy?
- Czy jestem przywiązany, czy otwarty na wynik modlitwy:)

Czy potrafię podejmować, właściwe dla siebie decyzje?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Choć sporządzenie listy argumentów "za i przeciw" jest nieodzownym i pomocnym sposobem na podjęcie decyzji, w niektórych sytuacjach ta prosta procedura nie wystarcza. Nie zawsze możemy polegać na tym co wydaje nam się logiczne.."
Jak to widzi Bill, str.202

- "Kiedy tylko się poddałem - wygrałem" "bezinteresowność najlepiej się opłaca" Czyż takie zdania zaprzeczały kiedyś mojej logice?

Czy to ja, jestem najważniejszy w swoim zdrowieniu?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Naszą modlitwę kończymy modlitwą o wskazanie właściwego sposobu rozwiązania wszystkich problemów, które przyniesie nadchodzący dzień. Szczególnie prośmy o uwolnienie z więzi niszczącego egoizmu"
Anonimowi Alkoholicy str74

- Czy aby na pewno to dzień przynosi mi problemy? może sam jestem ich" producentem"?
-

Niesienie posłania dla...

Dążyliśmy poprze modlitwę i medytacje do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

".....Pytaj Go podczas porannej medytacji, co możesz zrobić dla kogoś kto jeszcze jest chory....


- Czy według mnie, chory jest tylko pijący alkoholik?
- Co mogę zrobić dla kogoś kto jeszcze jest chory?

Medytacja nie zna ograniczeń

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Medytacja nie zna ograniczeń, nie wymaga początku ani końca, zawsze może się rozwijać dalej. I choć możemy korzystać z dostępnych nam wskazówek i przykładów, medytacja ze swej natury jest indywidualną przygoda, podczas której każdy z nas wyznacza własne ścieżki i widnokręgi"

- Od czego zacząłem swoja medytacje? (jak to wyglądało na początku a jak teraz?)
- Co oznacza dla mnie to, że "medytacja nie zna ograniczeń ,nie wymaga początku ani końca"

24 godziny

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Gdy się budzimy, pomyślmy o 24 godzinach jakie są przed nami......"
Anonimowi alkoholicy str74


- Co się ze mną dzieje, gdy "żyje" przyszłością albo przeszłością?(jakie szkody, bądź profity mi to przynosi)

- Czy często, przytłacza mnie wizja dnia dzisiejszego?(Czy mam sposoby ,aby sobie z tym poradzić)


Kontrolowanie

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Kiedy coś puszczam i "pozwalam działać Bogu" to myślę jasno i mądrze" Nie roztrząsając w myślach jakiejś trudnej lub przykrej sprawy, szybko oddalam od siebie to, co sprawia mi ból i wywołuje poczucie dyskomfortu"

- Czy myślę, że mam kontrole nad swoim życiem?

- Czy mam ciągły przymus bądź pragnienie kontrolowania?

- Czy i skąd wiem, gdzie kończy się mój wpływ, na daną sytuacje?

Intuicja

"Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Jeśli rozważywszy wszystkie aspekty problemu, nadal nie widzę jednoznacznego czy rozstrzygającego rozwiązania, oczekuje dalszych wskazówek które mogą nadejść bezpośrednio, w postaci kolejnych nowych przemyśleń, albo pośrednio - poprzez innych ludzi czy okoliczności."
Jak to widzi bill str55

- Czy słucham głosu intuicji? Czy zawsze stosuje się do wskazówek sponsora ?

Tradycja 11 - przyciąganie a nie reklamowanieCzasem spotykam się ze spostrzeżeniem, że nadmierne koncentrowanie się na unikaniu reklamy sprawia iż nie ma żadnej informacji a jedynie mgliste wyobrażenia przekazywane przez scenarzystów polskich oper mydlanych. A...

W Tradycji jedenastej (11), chodzi o przyciąganie swoją postawą moralną, nie chodzi o to, aby zachwalać, czy reklamować Wspólnotę AA, gdyż to kojarzy się ludziom z chęcią zysku, zarobkiem i pieniędzmi, a to mogłoby ludzi odpychać, nie przyciągać...
Ponadto, żeby była ta informacja (dobra informacja, której nigdy nie jest za dużo), nasza Grupa AA rozwiązuje to w ten jeszcze sposób, że nasze służby (i cala Grupa AA) maja dobra współprace na zewnątrz Grupy AA - z Kościołem, w którym na kazaniu ksiądz grzmi o nas, (a może i w konfesjonale podpowiada cicho...!?) ;-)) oraz mamy dobry układ w polskojęzycznej gazecie, która za darmo drukuje informacje o naszej Grupie, co przynosi nam sporo nowych ludzi na Mityng AA...

Głos intuicji

"Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Nie zawsze możemy polegać na tym, co wydaje nam się logiczne. Gdy ogarniają nas wątpliwości, zwracamy się do Boga w oczekiwaniu że pozwoli nam usłyszeć głos intuicji"
Jak to widzi BILL str202

- Czy odpowiedziałem sobie na pytanie - Na kim tak naprawdę polegam?
- Proszę, myślę i działam?, czy czekam aż ON zacznie działać:)?

Pijane myszy pomogą rozumieć podłoże alkoholizmu u ludzi

Na myszy ze specyficzną modyfikacją genetyczną alkohol nie działa ani euforycznie, ani przeciwlękowo. Być może ich badania to krok w stronę zrozumienia mechanizmów uzależnienia od alkoholu. Dr Katarzyna Radwańska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie bada wpływ alkoholu na myszy i pracuje nad stworzeniem behawioralnego modelu alkoholizmu u tych zwierząt. Projekt "Autofosforylacja alfa CaMKII jako mechanizm regulujący konsumpcję alkoholu" jest realizowany w ramach grantu Marie Curie European Re-integration. Dr Katarzyna Radwańska z Unii Europejskiej na swoje badania otrzymała w jego ramach 45 tys. euro. W ramach badań, naukowcy z IBD PAN zrobili już model oceny zachowania myszy pijących alkohol przez dłuższy czas. Mierzyli, na ile gryzoniom zależy na alkoholu. Okazało się np. że myszy, aby uzyskać dostęp do alkoholu były w stanie przyjąć o wiele większe kary, niż osobniki, które chciały dostać się do innego przysmaku - cukru. Poza tym zwierzęta poszukujące alkoholu uczyły się znacznie wolniej niż te poszukujące cukru, że dostęp do przysmaku został odcięty. Stworzenie modelu zachowań myszy po alkoholu było wstępem do badań nad wpływem pewnego specyficznego białka - białka CaMKII na myszy. Jak w rozmowie z PAP wyjaśniła Radwańska, CaMKII to białko występujące w mózgu i w kolcach dendrytycznych, czyli strukturach, dzięki którym łączą się i komunikują komórki nerwowe. Okazuje się, że myszy o genetycznie zmienionej budowie białka CaMKII, po alkoholu zachowują się inaczej niż pozostałe. Na razie badania dr Radwańskiej pokazały, że o ile u dzikich myszy, jak i u ludzi, pojedyncza dawka alkoholu działa euforyzująco, o tyle nie ma ona takiego wpływu na myszy ze zmodyfikowanym białkiem. Poza tym, jak zaznaczyła badaczka, alkohol i u zwykłych myszy, i u ludzi, działa przeciwlękowo. Natomiast myszy ze zmienionym CaMKII - jak pokazał jej eksperyment - po alkoholu nie boją się mniej. Aby zmierzyć poziom lęku u myszy naukowcy stosują test otwartego pola albo test uniesionego labiryntu krzyżowego. W obu testach wykorzystuje się naturalnie występujący u myszy lęk przed otwartą przestrzenią. Gryzonie zwykle chronią się w miejscach zamkniętych. Tak więc, jeśli są wpuszczone do labiryntu o kształcie krzyża, w którym dwa ramiona są zamknięte, a dwa otwarte, myszy wybierają ramiona zamknięte. "Substancje przeciwlękowe sprawiają, że myszy chętniej wychodzą na otwartą przestrzeń" - wyjaśniła Radwańska i dodała, że myszy po alkoholu rzeczywiście więcej czasu spędzają w ramionach otwartych. Inaczej dzieje się u myszy ze zmienionym białkiem CaMKII, u których działanie etanolu nie zmniejsza poziomu lęku. "Badaliśmy też wpływ alkoholu na koordynację ruchową myszy - opowiedziała biolog. - Koordynacja lokomotoryczna myszy - podobnie jak i u człowieka - znacznie się pogarsza. Wykonaliśmy test przyspieszającej bieżni obrotowej. Mysz kładzie się na obracający się coraz szybciej wałek i mierzy się, jak długo mysz na nim wytrzyma. Mysz po alkoholu spada szybciej niż mysz trzeźwa. Natomiast myszy ze zmienionym białkiem CaMKII po alkoholu spadają jeszcze szybciej". Na razie wiadomo, że modyfikacja białka CaMKII ma wpływ na zachowanie myszy po alkoholu. Nie wyjaśniono jednak, jaki jest dokładny mechanizm tych zmian. Radwańska chce sprawdzić, czy białko to jest zaangażowane w rozwój niekontrolowanego picia. "Takimi narzędziami możemy poznać lepiej, jakie jest molekularne podłoże alkoholizmu. Dzięki takim badaniom być może w przyszłości może uda się dopasować odpowiednie leczenie do chorego" - powiedziała. Radwańska opowiedziała też o wyniku badań w IBD, który ją zaskoczył. "Kiedy tworzyliśmy analizę zachowania myszy pijących alkohol, badaliśmy coś w rodzaju osobowości myszy. Analizowaliśmy, jakie myszy piją w sposób niekontrolowany" - powiedziała. Okazało się, że poziom lęku u myszy wyraźnie korelował z kompulsywnym piciem. "Myszy bardziej lękliwe piły w sposób mniej kontrolowany" - opowiedziała naukowiec i zaznaczyła, że pasuje to do pewnego typu alkoholizmu u ludzi. Jak wyjaśniła, wśród ludzi można wyróżnić różne grupy alkoholików. "Jedni są młodzi, agresywni, mają duże potrzeby poszukiwania nowości, za to inną kategorią są ludzie depresyjni i lękliwi. Te myszy, które zbadaliśmy, pasowałyby do tego drugiego obrazu alkoholika" - stwierdziła. "Nie do końca rozumiemy, na czym polega alkoholizm. Wiemy, że jest to choroba zależna od wielu genów, ale nie wiemy od jakich - prawdopodobnie u wielu ludzi od różnych. Nasze badania mają pomóc w rozumieniu podłoża molekularnego tej choroby i w rozumieniu jej złożoności" - podsumowała naukowiec
............... źródło: Nauka w Polsce

Czy duchowość oznacza religijność?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Często lekceważymy poważną medytacje i modlitwę, jako coś, co w gruncie rzeczy nie jest konieczne. Owszem, przyznajemy że w krytycznych sytuacjach modlitwa może nam pomóc, ale z początku wielu z nas uznaje ją za dość tajemniczą praktykę osób duchownych która może mieć dla nas co najwyżej drugorzędne znaczenie"

- Czy modlitwa mi pomaga na co dzień czy tylko w krytycznych momentach?

Duch anonimowości

"Kierowani duchem anonimowości staramy się wyrzec naturalnych pragnień, by się osobiście wyróżnić jako członkowie AA zarówno spośród innych alkoholików, jak i spośród innych ludzi."
12x12 str 186.

Przyciąganie, a nie lansowanie


Tradycja jedenasta wspólnoty AA

"Tak więc spoczęła na nas odpowiedzialność za wypracowanie możliwie najlepszej polityki informacyjnej. W rezultacie wielu bolesnych doświadczeń doszliśmy, jak sądzimy, do tego jak powinna ona wyglądać.
Pod wieloma względami jest ona odwrotnością tradycyjnej praktyki reklamowej. Zrozumieliśmy bowiem, że musimy stosować zasadę przyciągania, a nie reklamowania czy lansowania."
12x12 str. 179-180.

Po co mi modlitwa i medytacja?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

- Jak rozumiem -"Bóg jakkolwiek Go pojmujemy"