Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jak wiec mamy medytowac?

 "Medytacja jest naszym krokiem ku słońcu. Jak wiec mamy medytowac?" 
12 kroków i 12 tradycji str 98 

 - Czym jest dla mnie medytacja (spossoby ,co mi daje) 
 - Czy rozróżniam medytacje a modlitwę?

Krok X
 "Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia." 

Tradycja X
 "Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA powinno unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska i zdjęcia jako członków AA nie powinny być rozpowszechniane w radiu, w prasie, filmie lub telewizji. Nasze oddziaływanie na zewnątrz powinno opierać się na przyciąganiu a nie na reklamowaniu. Nigdy nie możemy sami siebie zachwalać. Uważamy, że będzie lepiej, gdy będą nas polecać nasi przyjaciele." (wersja dłuższa)

Jak zrobić obrachunek moralny?

,,Nasze pierwsze podejście do obrachunku moralnego może mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. Sam byłem kiedyś mistrzem w nierealistycznej ocenie własnej osoby. Bywało, że czasem chciałem badać jedynie tę część mego życia, która wydawała mi się pozytywna. Bardzo przy tym wyolbrzymiałem wszystkie swoje cnoty i zalety, które w moim mniemaniu rzekomo posiadałem. Następnie zaś gratulowałem sobie świetnej roboty wykonywanej w AA."
Jak to widzi Bill. s.193.
 
 - Jak wyglądało moje pierwsze podejście do obrachunku moralnego? Jak bardzo różni się od dzisiejszego?
 - Czy w czasach czynnego alkoholizmu uważałem że posiadam jakieś cnoty i zalety?, a może nie były tylko rzekome? 
 
Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Które z moich wad charakteru...

,,Oceniając swoją sytuację materialną i zawodową, niemal każdy alkoholik może zadać sobie następujące pytanie: Które z moich wad charakteru, oprócz samego pijaństwa, przyczyniły się do mojej niestabilności pieniężnej? Czy strach i poczucie braku kwalifikacji potrzebnych do zajmowanego przeze mnie stanowiska w pracy odebrały mi zaufanie do siebie i wpędziły w stan wewnętrznej rozterki? A może przeceniłem swoje możliwości i udawałem wielkiego speca?"
Jak to widzi Bill s.301.

 - Czy nadal uważam swoje pijaństwo jako wadę charakteru?
 - W jaki sposób obrachunek moralny jest mi przydatny np. w momencie wewnętrznych rozterek, związanych z kwalifikacjami potrzebnymi do zajmowanego przeze mnie stanowiska, itp.?

Krok IX
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja IX
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)


Można żyć na trzeźwo

Spotkanie z okazji 20 rocznicy Grupy AA "Nadzieja" i 19 Al-Anon oraz 9 rocznicy AA "Opoka" odbyło się w Mielcu.

Mielec gościł anonimowych alkoholików z całej południowo wschodniej Polski.

Wzięło w nim udział ponad 300 osób - trzeźwiejących alkoholików oraz ich rodzin, między innymi z Kielc, Rzeszowa, Ostrowca, Lubaczowa, Przemyśla, Dębicy.
Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza święta w Bursie przy ul.Warszawskiej, kościele pomocniczym parafii p.w. Ducha Świętego.
Część oficjalna odbyła się jak zawsze w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr.1 dzięki uprzejmości dyrektora szkoły p. mgr Markowi Paprockiemu. Hasłem spotkania było "Czy wspólnota AA odmieniła moje życie?"

- Czy wspólnota AA odmieniła moje życie? - Zdecydowanie tak. Cztery lata temu tu na tej sali pośród was poznałem swoją żonę - mówił jeden z gości. - Po dwóch latach znajomości wzięliśmy ślub a dziś wspieramy się wzajemnie co dla alkoholika jest najważniejsze. Dwoje uzależnionych, pokazało nam że jednak dwoje alkoholików może być razem.

W programie spotkania znalazł sie także  skromny poczęstunek.
Imprezę zakończyła zabawa taneczna. Bawiono się wspaniale, rzecz jasna... bez grama alkoholu.
Cała impreza przeplatana była dość głośnymi opiniami, na mitingu AA w ogóle nie na miejscu, wychwalającymi Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie". 

Czy znane jest mi odczucie nieustającego lęku w czasie gdy nie piję?

"Praktykowanie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji AA w naszym życiu osobistym również przyniosło uwolnienie od lęków wszelkiego rodzaju, mimo ogromnych osobliwych problemów. Kiedy lęk nie ustępował, rozpoznawaliśmy go w prawdzie i dzięki łasce Boga byliśmy w stanie poradzić sobie z nim."
The Best off Bill s.21.
 
 - Czy stosowanie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji pomaga mi w uwolnieniu się od lęku?
 - Jak rozumiem sentencję; ,,rozpoznać w prawdzie lęk który nie ustępuje"?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Czyż nie lubowaliśmy się w bujaniu w obłokach?

,,Możemy sobie przypomnieć z pełnym żalem ileż to wyobrażeń zużyliśmy na puste marzenia, kiedy patrzyliśmy na rzeczywistość przez szkło butelki. Czyż nie lubowaliśmy się w bujaniu w obłokach? a teraz już trzeźwi nie robimy tego samego?"
Jak to widzi Bill s.157.

 - Jaki wpływ ma wyobraźnia na mój obrachunek moralny?
 - Czy patrzenie na sytuację z perspektywy osoby skrzywdzonej przeze mnie, to konstruktywna wyobraźnia?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

 Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Czy dostrzegam na sobie działania programu AA?

 ,,Niebawem usłyszano, jak mówiłem, że wkrótce uzdrowię wszystkich pijaków na świecie, pomimo że postęp w tym zakresie był praktycznie żaden przez ostatnie pięć tysięcy lat".
Przekaż Dalej s.142.

 - Czy rozpoznaję u siebie granicę pomiędzy chęcią uzdrawiania wszystkich pijaków, a byciem gotowym do niesienia pomocy alkoholikowi który wciąż jeszcze cierpi?
 - Czy dostrzegam na sobie, jak i na swojej grupie postępy działania programu AA(Kroków, Tradycji i Koncepcji)?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

...nie wykona za nas całkowitego myślenia

,,Naturalnie w rozwiązaniu naszych trudności nie możemy całkowicie zdać się na przyjaciół. Dobry doradca nie wykona za nas całkowitego myślenia. Wie on, że ostateczny wybór należy do nas. Dlatego pomoże nam jedynie wyeliminować strach, wygodę własną i samooszukiwanie się, umożliwiając nam tym samym powzięcie mądrych uczciwych i pełnych miłości decyzji".
The Best of Bill s.35-36.

 - Czy przystępując do realizacji programu miałem obawy, a może oczekiwania że w trudnych sprawach będę mógł całkowicie zdać się na przyjaciela w trzeźwości(sponsora)?
 - Czy do wyeliminowania strachu i samooszukiwania się, potrzebny jest mi drugi człowiek, by przedsięwzięcia które podejmuję były pełne uczciwych i pełnych miłości decyzji?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

Tradycja X
"Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Największe zagrożenie to strata AA?

,,Ale jesteś tylko człowiekiem i wciąż masz w sobie zagrożenia, jakie niesie alkoholizm, dlatego wciąż potrzebujesz, podobnie jak ja, życia we Wspólnocie. Największym dla niej niebezpieczeństwem wydaje mi się to, że mógłbyś stracić AA, które też Cię potrzebuje".
Przekaż Dalej s.403.

 - Jakie zagrożenia na dziś niesie dla mnie alkoholizm?
 - Kiedy uświadomiłem sobie że AA nie tylko mi pomaga, ale również potrzebuje mojego działania(wsparcia)?
 - Czy doświadczyłem sytuacji(odczucia), że miałem nadmierne oczekiwania co do skutków działania programu w swoim życiu?

Krok X
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Jak iść do przodu?

,,Nie wiedziałem wówczas, że aby Posuwać się Naprzód ze względnym spokojem, człowiek musi najpierw nauczyć się Być Tutaj. Przebywanie Tutaj wymaga odwagi, samodyscypliny, stanowczości".
,,Uwierzyliśmy" s.165.
 
 - Czy jestem człowiekiem który posuwa się naprzód ze względnym spokojem? Jaka jest w tym rola codziennego obrachunku moralnego?
 - Czy nauczyłem się Być Tutaj? Czy wymagało to ode mnie odwagi, samodyscypliny i stanowczości?

Krok X 
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Udowodnili ...swoim przykładem

,,Poznaliśmy wielu alkoholików, którzy w swoim czasie, podobnie jak my, ufali w rozum. Oni pomogli nam zejść na ziemię. Udowodnili nam swoim przykładem, że można pogodzić pokorę z intelektem pod warunkiem, że pokorę umieścimy na pierwszym miejscu". 
Jak To Widzi Bill s.36. 

 - Czy zbytnia ufność we własny rozum była przeszkodą w decyzji o realizacji programu AA? 
 - Jak i kiedy udało mi się pogodzić intelekt z pokorą?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
"Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Nasze ciemne postępki

"Zdarzają się jednak przypadki, gdy jedynie bardzo wnikliwa analiza może wydobyć na jaw nasze rzeczywiste motywy. Zdarza się tak wówczas, gdy w grę wchodzi nasz odwieczny wróg: racjonalizacja czyli samousprawiedliwienie, które wybiela nasze ciemne postępki. Ulegamy wtedy pokusie uwierzenia, że postąpiliśmy w imię słusznych racji i motywów, chociaż wcale tak nie było." Dwanaście Kroków I Dwanaście Tradycji. s.94.

 - Czy mam doświadczenie, że pomimo obrachunku moralnego rzeczywiste motywy mojego czynu okazały się po czasie zupełnie inne niż sądziłem? 
 - Czy zdarzyło(zdarza) mi się, że poprzez racjonalizację uwierzyłem w słuszność swoich racji, choć wcale tak nie było? Jak naprawiłem tą sytuację?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
"Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Nie cofajmy się przed całkowitą otwartością.

,,Kontynuujmy zatem nasze poszukiwania, wykrywając poważne i drobne przypadki oszukiwania siebie. Pracowicie mitygujemy naszą uczciwość domieszką rozwagi i miłości. I gdy tylko sytuacja tego wymaga, nie cofajmy się przed całkowitą otwartością." 
The Best off Bill s.37

 - W jaki sposób można oszukiwać samego siebie? 
 - Czy mogę siebie nazwać osobą całkowicie otwartą? Jakie mam w tej kwestii wątpliwości?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
"Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Aby iść do przodu, należy coś robić?

,,Mamy świadomość działania, które w nas postępuje. Zaczynamy rozwijać ten ważny, szósty zmysł. Musimy jednak zawsze iść do przodu, to oznacza konieczność nowego działania." 
Anonimowi Alkoholicy s.74

 - Czy mam świadomość działania we mnie Boga(jakkolwiek go pojmuję)? Kiedy ją poczułem? 
 - W jakich sferach siebie wprowadzam nowe działania? Czy nie zdarza mi się, że chcę owe zmiany wprowadzać u innych?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Stosowanie zasad w AA

,,Niczego na tym świecie nie możemy robić dobrze bez ćwiczenia, bez praktyki. AA nie będzie udanym przedsięwzięciem, jeżeli nie będziemy STOSOWAĆ przyjętych przez nas zasad...Powinniśmy rozwijać w sobie..ducha służby".

 - Jakie rzeczy proponowane przez Wspólnotę AA przyniosły efekty dzięki mozolnym ćwiczeniom, praktykom? Czy dotyczy to również codziennego obrachunku moralnego?
 - Jak rozwinąłem(rozwijam) w sobie ducha służby?
 
Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Zasady dają gwarancje

,,W coraz większym stopniu zaczynamy zdawać sobie sprawę, że wasze zasady-poddania się, pokory, szukania Bożego przewodnictwa, codziennej trzeźwości jeden dzień naraz a przede wszystkim anonimowości-dają wam gwarancję, że nikt nie stanie się sławny jako przywódca Anonimowych Alkoholików" 
Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość s.314. 

 - Czy zasady: poddania się, pokory, szukania bożego przewodnictwa, codziennej trzeźwości jeden dzień naraz a przede wszystkim anonimowości są moje, i staram się je zawsze stosować? 
 - Czy znam osoby które uważałem(bądź nadal uważam) za sławnych przywódców AA? Czy miałem kiedykolwiek pokusę stania się kimś takim?

Krok X 
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

AA tętni mocą

"Cieszę się, że jestem częścią żywej i rozrastającej się Wspólnoty, której serce bije niezawodnie. 
AA tętni boską mocą; a ona pozostaje niezmienna, niezależnie od tego, jak omylni i głupi jesteśmy my, zwykli śmiertelnicy". 
Uwierzyliśmy s.135.

 - Czy, a jeżeli tak to kiedy dostrzegłem radość z bycia częścią Wspólnoty AA? 
 - Czy, a jeżeli tak to w jaki sposób świadomość bycia zwykłym śmiertelnikiem pomaga mi przy codziennym obrachunku moralnym?
 
Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Czy stosuję Tradycje w życiu?

''Bill, będziemy szczęśliwi, jeżeli do nas przyjedziesz i wygłosisz mowę. Opowiedz nam o tym, gdzie chowałeś swoje butelki, a także o swoich podniecającym przeżyciu duchowym. Ale, prosimy bardzo, nie mów nam więcej o tych przeklętych Tradycjach". 
Przekaż Dalej s.349

- Jakie doświadczenia spikera pozostają w mojej pamięci? Hardcorowe opowieści z czasów picia, czy realizacja programu i stosowanie tradycji w jego życiu? 
- Na jakim etapie przygody ze wspólnotą zauważyłem mądrość płynącą z Tradycji? Czy były one kiedykolwiek dla mnie przekleństwem?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Czy AA jest tylko siedliskiem bólu i konfliktów?

,...Ktoś może zapytać:,,Czy AA jest tylko siedliskiem bólu i konfliktów?" Odpowiedź brzmi: ,,Z pewnością nie". My, uczestnicy AA, w ogromnym stopniu naprawdę znaleźliśmy spokój. Choć nie bez trudności, udało nam się osiągnąć rosnącą pokorę, która owocuje pogodą ducha i uzasadnioną radością..."
The Best of Bill" s.49.
 
 - Czy odniosłem kiedykolwiek wrażenie że AA jest siedliskiem bólu i konfliktów? Czy zrobiłem wszystko co było w mojej mocy by zażegnać konflikt wewnątrz wspólnoty(bądź go dalej nie podsycać)?
 - Jak rozumiem ,,rosnącą pokorę". Czy dzięki niej odczuwam uzasadnioną radość?
 
Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

"Starszyzna grupowa"

"Starszyzna grupowa bywała, niczym faryzeusze, chwilowo nadąsana. Zaciekle atakowano ludzi podejrzanych o nieczyste motywy przynależności do AA."
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji s.177
 
 - Jaką rolę w mojej grupie macierzystej spełnia starszyzna grupowa?
 -  Czy mam osobiste doświadczenia by móc powiedzieć o nieczystych motywach przynależności do AA(swoich bądź kogoś)?
 
Krok X 
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Stosowanie w życiu progamu AA rozwiązuje problemy?

,,Czujemy, jakby umieszczono nas na jakimś neutralnym terytorium. Jesteśmy bezpieczni, czujemy się chronieni. Nawet nie ślubowaliśmy wstrzemięźliwości, a nasz problem został rozwiązany."

 - Jakie problemy dzięki stosowaniu w życiu programu AA zostały u mnie w pełni rozwiązane?
 - Jaki Krok Dziesiąty ma wpływ na moje bezpieczeństwo i jak mnie chroni przed.....?

Krok X
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Pycha w życiu

,,Objaw, Panie, jak mogę Ci służyć najlepiej. Wola Twoja (nie moja) niech się dzieje. Ta myśl musi nam towarzyszyć stale."
Anonimowi Alkoholicy str 73/74
 - Jakimi sposobami  dziś rozpoznaje pychę ? i jak sobie z nią radzę ?
 - Co mi pomaga każdego dnia  w akceptacji rzeczywistości takiej jaką jest a nie taką jaką ja bym chciał żeby była?
 - Czy codzienna modlitwa wieczorna może być obrachunkiem moralnym?
 - Czy zawsze szukam natchnienia i siły do ,,Działania " w BOGU jakkolwiek  go pojmuję? a może w samym sobie?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

 Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Praca by naprawić zło

,,...mędrcy zawsze wiedzieli, jak niewiele można osiągnąć w życiu bez nawyku badania samego siebie, uznawania wykrytych w sobie braków, a następnie cierpliwej i nieprzerwanej pracy, by naprawić to, co złe.
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji str.88

 - Czy doświadczenia dnia,, dzisiejszego''(codziennego) mogą obciążać moje jutro?
 - Czy ,,Miłość" i ,,Tolerancja" to zasady którymi  kieruję się każdego dnia?
 - Kiedy, w jakich sytuacjach i jak często mam wrażenie że spocząłem na laurach w pracy na Programie 12 Kroków AA.?
 -  Czy ma  to wpływ na moją Rodzinę, Wspólnotę AA, Przyjaciół , Pracę zawodową, jeśli tak to jaki?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Ból nałogu i chaos

,,...wiemy że ból nałogu musiał poprzedzać trzeźwość; a później chaos emocjonalny poprzedzał pogodę ducha."
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji .str 93

 - Czy jak przyznam się do popełnionego błędu to realizuję krok 10-ty?(jeżeli tak to czemu tak sądzę?)
  - Czy ,,ból nałogu  i chaos emocjonalny" są jedynymi warunkami koniecznymi do wzrostu i rozwoju na Programie 12 Kroków AA ? A może w ogóle nie są konieczne?
 - Czy publiczne polemiki mogą prowadzić do rozpadu wspólnoty AA jako całości?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Błąd - czy umię się do niego przyznać?

,,Przepracowując nasze pierwsze Dziewięć Kroków przygotowujemy się do nowego życia. Przy Dziesiątym Kroku zaczynamy stosować sposób życia AA w praktyce , dzień po dniu , w pogodnych i burzliwych chwilach Nadchodzi pora surowego egzaminu:czy potrafimy zachować trzeźwość , równowagę uczuciową i godziwie żyć w każdej sytuacji?"
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji str.88

 - Czy umiem przyznać się do błędu i naprawić go bez wchodzenia czyja była wina i racja?
 - Co rozumiem przez pojęcie,, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów"
 - Czy ból psychiczny może być dla mnie ,,Przyjacielem"? i jak mogę go wykorzystać na drodze duchowego rozwoju na Programie 12 Kroków AA.

Krok X
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

Tradycja X
"Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

istota 10 kroku Anonimowych Alkoholików

Żaden człowiek nie będzie wiódł dobrego, świadomego życia bez ustawicznego wglądu    w siebie. Po zrobieniu gruntownego i odważnego obrachunku moralnego w Kroku 4, gdzie wzięliśmy pod lupę całą swoją osobowość, całą swoją przeszłość, rozpisaliśmy wszystkie swoje słabe i mocne strony, omówiliśmy je ze sponsorem, terapeutą czy psychologiem – nadchodzi czas, by na bieżąco, dzień po dniu, przyglądać się swoim zachowaniom, reakcjom, uczuciom... Mało tego, trzeba się zdobywać na odwagę, pokonywać wewnętrzny opór, pychę, nieraz wstyd i nieśmiałość, by przyznawać się do popełnianych błędów, przed sobą i przed ludźmi. Szczególnie przed tymi, których nasze zachowania i reakcje dotyczą bezpośrednio. A są nimi najczęściej nasi najbliżsi: żona, mąż, rodzice, dzieci, przyjaciele, współpracownicy. Tak to już jest, że w kontakcie z bliskimi ujawniają się nasze negatywne cechy, te cechy, które najchętniej byśmy ukryli przed światem...
Krok 10. wymusza na nas otwartość mówienia o tych negatywnych cechach, każe nazywać rzeczy po imieniu, przyznawać się do błędów, zauważać w sobie skłonność do dominacji, do narzucania swojej woli innym, do manipulowania uczuciami bliskich, ukazuje nasze braki w panowaniu nad emocjami, w radzeniu sobie ze stresem, obnaża deficyty w relacjach interpersonalnych, brak pokory, empatii, tolerancji dla poglądów i postaw innych ludzi. Jednym słowem nakłada na nas obowiązek bycia czujnym, swiadomym i systematycznym w doskonaleniu własnej osobowości.
Bardziej doświadczeni w praktykowaniu 12 Kroków proponują, by codziennie, rano lub wieczorem, przeznaczać choć kilka, kilkanaście minut na ten bieżący obrachunek moralny. Jest to praktyka wielce pożyteczna dla wszystkich ludzi. Jeśli zaś chodzi o osoby zdrowiejące z uzależnień jest to konieczność! Ten, który nie idzie do przodu w rozwoju własnej osobowości, cofa się! A cofanie się  prawie zawsze, nieubłaganie prowadzi do nawrotu choroby.

Zrozumiałe staje się powiedzenie rozpowszechnione wśród Anonimowych Alkoholików: ,,Albo pracujesz nad sobą, przerabiasz Kroki, rozwijasz się, albo – giniesz !" To istota Kroku Dziesiątego.    Piotr Domański
                terapeuta uzależnień, członek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwonaku

źródło: czerwonak.pl