Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy dostrzegam na sobie działania programu AA?

 ,,Niebawem usłyszano, jak mówiłem, że wkrótce uzdrowię wszystkich pijaków na świecie, pomimo że postęp w tym zakresie był praktycznie żaden przez ostatnie pięć tysięcy lat".
Przekaż Dalej s.142.

 - Czy rozpoznaję u siebie granicę pomiędzy chęcią uzdrawiania wszystkich pijaków, a byciem gotowym do niesienia pomocy alkoholikowi który wciąż jeszcze cierpi?
 - Czy dostrzegam na sobie, jak i na swojej grupie postępy działania programu AA(Kroków, Tradycji i Koncepcji)?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz