Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

AA tętni mocą

"Cieszę się, że jestem częścią żywej i rozrastającej się Wspólnoty, której serce bije niezawodnie. 
AA tętni boską mocą; a ona pozostaje niezmienna, niezależnie od tego, jak omylni i głupi jesteśmy my, zwykli śmiertelnicy". 
Uwierzyliśmy s.135.

 - Czy, a jeżeli tak to kiedy dostrzegłem radość z bycia częścią Wspólnoty AA? 
 - Czy, a jeżeli tak to w jaki sposób świadomość bycia zwykłym śmiertelnikiem pomaga mi przy codziennym obrachunku moralnym?
 
Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz