Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Nie cofajmy się przed całkowitą otwartością.

,,Kontynuujmy zatem nasze poszukiwania, wykrywając poważne i drobne przypadki oszukiwania siebie. Pracowicie mitygujemy naszą uczciwość domieszką rozwagi i miłości. I gdy tylko sytuacja tego wymaga, nie cofajmy się przed całkowitą otwartością." 
The Best off Bill s.37

 - W jaki sposób można oszukiwać samego siebie? 
 - Czy mogę siebie nazwać osobą całkowicie otwartą? Jakie mam w tej kwestii wątpliwości?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
"Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz