Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Stosowanie zasad w AA

,,Niczego na tym świecie nie możemy robić dobrze bez ćwiczenia, bez praktyki. AA nie będzie udanym przedsięwzięciem, jeżeli nie będziemy STOSOWAĆ przyjętych przez nas zasad...Powinniśmy rozwijać w sobie..ducha służby".

 - Jakie rzeczy proponowane przez Wspólnotę AA przyniosły efekty dzięki mozolnym ćwiczeniom, praktykom? Czy dotyczy to również codziennego obrachunku moralnego?
 - Jak rozwinąłem(rozwijam) w sobie ducha służby?
 
Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz