Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jak iść do przodu?

,,Nie wiedziałem wówczas, że aby Posuwać się Naprzód ze względnym spokojem, człowiek musi najpierw nauczyć się Być Tutaj. Przebywanie Tutaj wymaga odwagi, samodyscypliny, stanowczości".
,,Uwierzyliśmy" s.165.
 
 - Czy jestem człowiekiem który posuwa się naprzód ze względnym spokojem? Jaka jest w tym rola codziennego obrachunku moralnego?
 - Czy nauczyłem się Być Tutaj? Czy wymagało to ode mnie odwagi, samodyscypliny i stanowczości?

Krok X 
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz