Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Udowodnili ...swoim przykładem

,,Poznaliśmy wielu alkoholików, którzy w swoim czasie, podobnie jak my, ufali w rozum. Oni pomogli nam zejść na ziemię. Udowodnili nam swoim przykładem, że można pogodzić pokorę z intelektem pod warunkiem, że pokorę umieścimy na pierwszym miejscu". 
Jak To Widzi Bill s.36. 

 - Czy zbytnia ufność we własny rozum była przeszkodą w decyzji o realizacji programu AA? 
 - Jak i kiedy udało mi się pogodzić intelekt z pokorą?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
"Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz