Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Błąd - czy umię się do niego przyznać?

,,Przepracowując nasze pierwsze Dziewięć Kroków przygotowujemy się do nowego życia. Przy Dziesiątym Kroku zaczynamy stosować sposób życia AA w praktyce , dzień po dniu , w pogodnych i burzliwych chwilach Nadchodzi pora surowego egzaminu:czy potrafimy zachować trzeźwość , równowagę uczuciową i godziwie żyć w każdej sytuacji?"
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji str.88

 - Czy umiem przyznać się do błędu i naprawić go bez wchodzenia czyja była wina i racja?
 - Co rozumiem przez pojęcie,, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów"
 - Czy ból psychiczny może być dla mnie ,,Przyjacielem"? i jak mogę go wykorzystać na drodze duchowego rozwoju na Programie 12 Kroków AA.

Krok X
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

Tradycja X
"Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz