Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Największe zagrożenie to strata AA?

,,Ale jesteś tylko człowiekiem i wciąż masz w sobie zagrożenia, jakie niesie alkoholizm, dlatego wciąż potrzebujesz, podobnie jak ja, życia we Wspólnocie. Największym dla niej niebezpieczeństwem wydaje mi się to, że mógłbyś stracić AA, które też Cię potrzebuje".
Przekaż Dalej s.403.

 - Jakie zagrożenia na dziś niesie dla mnie alkoholizm?
 - Kiedy uświadomiłem sobie że AA nie tylko mi pomaga, ale również potrzebuje mojego działania(wsparcia)?
 - Czy doświadczyłem sytuacji(odczucia), że miałem nadmierne oczekiwania co do skutków działania programu w swoim życiu?

Krok X
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz