Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy stosuję Tradycje w życiu?

''Bill, będziemy szczęśliwi, jeżeli do nas przyjedziesz i wygłosisz mowę. Opowiedz nam o tym, gdzie chowałeś swoje butelki, a także o swoich podniecającym przeżyciu duchowym. Ale, prosimy bardzo, nie mów nam więcej o tych przeklętych Tradycjach". 
Przekaż Dalej s.349

- Jakie doświadczenia spikera pozostają w mojej pamięci? Hardcorowe opowieści z czasów picia, czy realizacja programu i stosowanie tradycji w jego życiu? 
- Na jakim etapie przygody ze wspólnotą zauważyłem mądrość płynącą z Tradycji? Czy były one kiedykolwiek dla mnie przekleństwem?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz