Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

"Starszyzna grupowa"

"Starszyzna grupowa bywała, niczym faryzeusze, chwilowo nadąsana. Zaciekle atakowano ludzi podejrzanych o nieczyste motywy przynależności do AA."
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji s.177
 
 - Jaką rolę w mojej grupie macierzystej spełnia starszyzna grupowa?
 -  Czy mam osobiste doświadczenia by móc powiedzieć o nieczystych motywach przynależności do AA(swoich bądź kogoś)?
 
Krok X 
"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz