Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy znane jest mi odczucie nieustającego lęku w czasie gdy nie piję?

"Praktykowanie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji AA w naszym życiu osobistym również przyniosło uwolnienie od lęków wszelkiego rodzaju, mimo ogromnych osobliwych problemów. Kiedy lęk nie ustępował, rozpoznawaliśmy go w prawdzie i dzięki łasce Boga byliśmy w stanie poradzić sobie z nim."
The Best off Bill s.21.
 
 - Czy stosowanie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji pomaga mi w uwolnieniu się od lęku?
 - Jak rozumiem sentencję; ,,rozpoznać w prawdzie lęk który nie ustępuje"?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz