Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

...nie wykona za nas całkowitego myślenia

,,Naturalnie w rozwiązaniu naszych trudności nie możemy całkowicie zdać się na przyjaciół. Dobry doradca nie wykona za nas całkowitego myślenia. Wie on, że ostateczny wybór należy do nas. Dlatego pomoże nam jedynie wyeliminować strach, wygodę własną i samooszukiwanie się, umożliwiając nam tym samym powzięcie mądrych uczciwych i pełnych miłości decyzji".
The Best of Bill s.35-36.

 - Czy przystępując do realizacji programu miałem obawy, a może oczekiwania że w trudnych sprawach będę mógł całkowicie zdać się na przyjaciela w trzeźwości(sponsora)?
 - Czy do wyeliminowania strachu i samooszukiwania się, potrzebny jest mi drugi człowiek, by przedsięwzięcia które podejmuję były pełne uczciwych i pełnych miłości decyzji?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.."

Tradycja X
"Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz