Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Ból nałogu i chaos

,,...wiemy że ból nałogu musiał poprzedzać trzeźwość; a później chaos emocjonalny poprzedzał pogodę ducha."
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji .str 93

 - Czy jak przyznam się do popełnionego błędu to realizuję krok 10-ty?(jeżeli tak to czemu tak sądzę?)
  - Czy ,,ból nałogu  i chaos emocjonalny" są jedynymi warunkami koniecznymi do wzrostu i rozwoju na Programie 12 Kroków AA ? A może w ogóle nie są konieczne?
 - Czy publiczne polemiki mogą prowadzić do rozpadu wspólnoty AA jako całości?

Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz