Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Które z moich wad charakteru...

,,Oceniając swoją sytuację materialną i zawodową, niemal każdy alkoholik może zadać sobie następujące pytanie: Które z moich wad charakteru, oprócz samego pijaństwa, przyczyniły się do mojej niestabilności pieniężnej? Czy strach i poczucie braku kwalifikacji potrzebnych do zajmowanego przeze mnie stanowiska w pracy odebrały mi zaufanie do siebie i wpędziły w stan wewnętrznej rozterki? A może przeceniłem swoje możliwości i udawałem wielkiego speca?"
Jak to widzi Bill s.301.

 - Czy nadal uważam swoje pijaństwo jako wadę charakteru?
 - W jaki sposób obrachunek moralny jest mi przydatny np. w momencie wewnętrznych rozterek, związanych z kwalifikacjami potrzebnymi do zajmowanego przeze mnie stanowiska, itp.?

Krok IX
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja IX
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz