Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Praca by naprawić zło

,,...mędrcy zawsze wiedzieli, jak niewiele można osiągnąć w życiu bez nawyku badania samego siebie, uznawania wykrytych w sobie braków, a następnie cierpliwej i nieprzerwanej pracy, by naprawić to, co złe.
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji str.88

 - Czy doświadczenia dnia,, dzisiejszego''(codziennego) mogą obciążać moje jutro?
 - Czy ,,Miłość" i ,,Tolerancja" to zasady którymi  kieruję się każdego dnia?
 - Kiedy, w jakich sytuacjach i jak często mam wrażenie że spocząłem na laurach w pracy na Programie 12 Kroków AA.?
 -  Czy ma  to wpływ na moją Rodzinę, Wspólnotę AA, Przyjaciół , Pracę zawodową, jeśli tak to jaki?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz