Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pycha w życiu

,,Objaw, Panie, jak mogę Ci służyć najlepiej. Wola Twoja (nie moja) niech się dzieje. Ta myśl musi nam towarzyszyć stale."
Anonimowi Alkoholicy str 73/74
 - Jakimi sposobami  dziś rozpoznaje pychę ? i jak sobie z nią radzę ?
 - Co mi pomaga każdego dnia  w akceptacji rzeczywistości takiej jaką jest a nie taką jaką ja bym chciał żeby była?
 - Czy codzienna modlitwa wieczorna może być obrachunkiem moralnym?
 - Czy zawsze szukam natchnienia i siły do ,,Działania " w BOGU jakkolwiek  go pojmuję? a może w samym sobie?

Krok X 
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

 Tradycja X 
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz