Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Zajmujemy się wyłącznie naszymi własnymi problemami.

„ I chociaż usiłujemy zmienić podejście do niego, nadal trudno nam przyznać się do winy…Zbliżamy się zatem do owego człowieka z wolą przebaczenia i chęcią pomocy. Przyznajemy się do żywionej uprzednio wrogości i wyrażamy z tego powodu swój żal… Nigdy i pod żadnym pretekstem nie krytykujemy tej osoby, ani nie wdajemy się z nią w jakiekolwiek spory…Zajmujemy się wyłącznie naszymi własnymi problemami.”
(Wielka Księga, str.67)

Krok VII
"Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim." (ang. Made a list of all persons we had harmed, and became willing to make amends to them all.)

Tradycja VII
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (Wersja pełna)