Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy duchowość oznacza religijność?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Często lekceważymy poważną medytacje i modlitwę, jako coś, co w gruncie rzeczy nie jest konieczne. Owszem, przyznajemy że w krytycznych sytuacjach modlitwa może nam pomóc, ale z początku wielu z nas uznaje ją za dość tajemniczą praktykę osób duchownych która może mieć dla nas co najwyżej drugorzędne znaczenie"

- Czy modlitwa mi pomaga na co dzień czy tylko w krytycznych momentach?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz