Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Stare przekonania

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Bądźcie nieustraszeni i gorliwi od samego początku. Niektórzy z nas, przez jakiś czas bezskutecznie usiłowali trzymać się starych przekonań. Musieliśmy pozbyć się ich całkowicie."
"Anonimowi Alkoholicy" str49

- Czy wyzbywam się starych przekonań? (dlaczego?)
- Całkowicie? Czy to nie przesada?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz