Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy są warunki mojej trzeźwości?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Kiedy odmawiamy sobie powietrza słońca czy jedzenia, cierpi nasze ciało.. Kiedy zaś odwracamy się od modlitwy i medytacji, w identyczny sposób pozbawiamy umysł, uczucia oraz intuicje żywotnie potrzebnego im pokarmu"

- Jakie ponoszę konsekwencje oddalania się od rzeczy" ważnych" dla mojego trzeźwienia?? (np.zaniedbanie programu)
- Czy mam świadomość że moja trzeźwość jest mi dana, pod pewnymi warunkami?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz