Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy potrafię podejmować, właściwe dla siebie decyzje?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Choć sporządzenie listy argumentów "za i przeciw" jest nieodzownym i pomocnym sposobem na podjęcie decyzji, w niektórych sytuacjach ta prosta procedura nie wystarcza. Nie zawsze możemy polegać na tym co wydaje nam się logiczne.."
Jak to widzi Bill, str.202

- "Kiedy tylko się poddałem - wygrałem" "bezinteresowność najlepiej się opłaca" Czyż takie zdania zaprzeczały kiedyś mojej logice?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz