Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wybaczenie, co daje

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Jeśli czuję, że sprawcami mego bólu byli też i po części inni ludzie, to staram się powtarzać następujące słowa "BOŻE UŻYCZ MI POGODY DUCHA, ABYM KOCHAŁ ICH ZA TO, CO W NICH NAJLEPSZE I NIGDY NIE LĘKAŁ SIĘ TEGO CO W NICH NAJGORSZE"

- Czy postępuje w myśl zasady" oko za oko"?
- Co daje mi wybaczenie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz