Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Inwestuje mój czas w to, co naprawdę kocham

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Inwestuje mój czas w to, co naprawdę kocham.".
Codzienne Refleksje na 14.11

- Czy mój czas jest inwestowany, poświęcany, czy przeznaczony na modlitwę?? (jaki ja mam stosunek do tego)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz