Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Komu przeszkadzam w rozwoju?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"....są tylko dwa grzechy; pierwszy to przeszkadzając w rozwoju drugiemu człowiekowi; drugi to przeszkadzając w rozwoju samemu sobie"

- Jak mogę przeszkodzić sam sobie, w rozwoju?
- Po co miałbym przeszkadzać drugiemu człowiekowi w osiągnięciu jego celów?
- Czy zdarza mi się szukać "dziury w całym," w wypowiedziach kolegów? Co jest tego powodem?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz