Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Anonimowość czym jest dla mnie?

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Bogu nieobca jest anonimowość i często uczestniczy On w ludzkich sprawach pod postacią “fartu”, “przypadku” lub “zbiegu okoliczności”. Jeśli anonimowość – niejako za sprawą przypadku – stała się podstawą duchową wszystkich naszych Tradycji, to być może to Bóg zadziałał anonimowo w naszym imieniu."

- Czym dla mnie jest anonimowość w AA?
- Czy jest to kwestia przypadku że, znalazłem się w AA?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz