Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Argument nie do przyjęcia

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy,prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Dla części nowicjuszy, a także dla agnostyków, którzy wciąż jeszcze traktują grupę AA jako swoją Siłę Wyższą, nawet najbardziej logiczne i poparte doświadczeniem argumenty na rzecz skuteczności modlitwy mogą być nie przekonujące lub nie do przyjęcia"
12 Kroków i 12 Tradycji

- Co mnie przekonało (przekonuje) do modlitwy?
- Czy jestem przywiązany, czy otwarty na wynik modlitwy:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz