Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Kampania "Białej Wstążki"


Po raz kolejny ruszyła w Polsce kampania Białej Wstążki „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”. Kampania ta wpisuje się w międzynarodową inicjatywę „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Głównym jej celem jest uświadomienie, jak ważny jest męski głos solidarności z ofiarami oraz wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk przyjął tytuł Ambasadora „Wyróżnienia Białej Wstążki”, a tym samym wyraził swoje poparcie dla tej inicjatywy. Ideę tą popularyzują także policjanci z lubelskiego garnizonu.


Kampania skupia się na symbolice „Białej Wstążki”, która przypięta przez mężczyznę oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem. Dniem kulminacyjnym całej kampanii jest 6 grudnia, który upamiętnia tragiczne wydarzenia masakry w 1989 roku w Kanadzie, kiedy to młody mężczyzna zastrzelił 14 studentek Politechniki, gdyż uważał, że kobiety niegodne są uczęszczania na uczelnie techniczne. W załączeniu przesyłam dodatkowe informacje na temat kampanii.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. W 1991, grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.
W tym też roku Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet , a dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabel, został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Obecnie w różnych krajach świata zaczyna się podkreślać, że nie powstrzyma się zjawiska przemocy, jeśli nie zaangażuje się mężczyzn. I nie chodzi wyłącznie o to, by organizować pomoc mężczyznom stosującym przemoc, ale o to, by zaangażować mężczyzn do aktywnego przeciwdziałania przemocy.

Żeby stało się to możliwe, trzeba sobie uświadomić, że:
- większość mężczyzn nie używa przemocy w bliskich związkach,
- nie jest prawdą, że wszyscy mężczyźni są potencjalnie brutalni,
- przemoc mężczyzn spowodowana jest czynnikami indywidualnymi i społecznymi.
- mężczyźni są bardziej narażeni na przemoc niż kobiety, dotyczy to przemocy mężczyzn wobec mężczyzn,
- dla mężczyzn, którzy doświadczali przemocy (zwłaszcza w dzieciństwie), jest ona źródłem poważnej traumy (ze wszystkimi jej konsekwencjami) podobnie jak w przypadku kobiet,
- istnieje też przemoc kobiet wobec mężczyzn i zjawisko to ma większą skalę niżpoczątkowo sądzono.

Uświadomienie sobie tych faktów:
- sprzyja spojrzeniu na przemoc mężczyzn wobec kobiet w kontekście przemocy
mężczyzn wobec mężczyzn, rodziców wobec dzieci i kobiet wobec mężczyzn,
co prowadzi do bardziej całościowego zrozumienia przemocy
- sprzyja bardziej całościowemu spojrzeniu nie tylko na zjawisko przemocy w bliskich związkach, ale również na zjawisko przemocy ze względu na płeć,
- może sprawić, że mężczyźni będą chętniej angażować się w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy,
- stwarza większe możliwości współpracy kobiet i mężczyzn w ramach różnych
programów przeciwdziałania przemocy,
- pozwala skupić się na przyczynach prowadzących do przemocy, a nie tylko na reagowaniu na przemoc,
- stwarza większą szansę na skuteczne zmniejszenie zjawiska przemocy.
W popularyzowanie tej idei włącza się Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. Szef polskiej Policji przyjął tytuł Ambasadora „Wyróżnienia Białej Wstążki”, a tym samym wyraził swoje poparcie dla tej inicjatywy. W aktywne popularyzowanie idei tej kampanii oraz upowszechnianie informacji włączają się funkcjonariusze z lubelskiego garnizonu Policji.

Opracowano na podstawie dokumentu „Rola mężczyzn w zwalczaniu przemocy wobec kobiet”, autorstwa Norwega Jorgena Lorentzena, który przygotował ją na zlecenie ONZ.

źródło: KWP Lublin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz