Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Trudności

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek GO pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

"Oddal ode mnie trudności, aby przezwyciężenie ich mogło być świadectwem dla tych, którym pospieszę z pomocą, czerpiąc z Twej potęgi, miłości i Twojego pojmowania dróg życia.........."

- Jakie pokonuje (pokonałem już) trudności, by dać świadectwo tego że, można się zmienić, i żyć w "miarę" szczęśliwie i pożytecznie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz