Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Przebudzenie duchowe?

"Dwunasty krok mówi o tym, że w rezultacie stosowania wszystkich Kroków każdy z nas doznał czegoś, co można określić jako przebudzenie duchowe….

"Sposobem, w jaki AA przygotowuje nas do przyjęcia tego daru, jest stosowanie programu Dwunastu Kroków”
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI STR.106, 107Krok XII

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

- Jak rozumiem przebudzenie duchowe? Czy go doświadczyłem? Kiedy? Na czym ono polegało?


Tradycja XII

Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Dlaczego przedkładanie wspólnego dobra wszystkich uczestników AA nad dobro jednostki służy mnie samemu?
- Co stało by się ze mną, gdyby Wspólnota jako całość przestała istnieć?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz