Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy znam rozwiązanie problemu które oferuje AA?

Faktem nadzwyczajnym dla każdego z nas jest to, że odkryliśmy wspólną drogę do rozwiązania problemu. Znaleźliśmy sposób, który aprobujemy i w imię, którego możemy połączyć się w braterskiej i harmonijnej akcji. To jest Wielka Nowina, którą objawia ta książka wszystkim cierpiącym z powodu alkoholizmu.
Anonimowi Alkoholicy str. 14

Krok XII
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

- Czy znam rozwiązanie problemu które oferuje AA.
- Czy jestem w stanie Uwierzyć AA?

Tradycja XII
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Czy moje wypowiedzi zawsze odbiciem zasad zawartych Tradycji Dziesiątej, czy też mogą dostarczać argumentów krytykom i przeciwnikom AA?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz