Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy uważam, że uczęszczając tylko na mitingi powrócę do zdrowia?

Dwunasty Krok, w części dotyczącej posłania, jest wyrazem podstawowej służby, jaką świadczy Wspólnota AA ; stanowi ona nasz główny cel i rację bytu zarazem.
Język Serca str.160

Krok XII
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Tradycja XII
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Co powstrzymywało (uje) mnie od podjęcia pracy na programie 12 Kroków ze sponsorem?
- Jeżeli nie sposób powrotu do zdrowia, który oferuje Wspólnota AA, to co innego chcę przekazać alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz