Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy wziąłem w końcu odpowiedzialność za swoje życie?

Równie ważne było przeświadczenie, że zasady natury duchowej pozwolą mi rozwiązać wszystkie inne problemy życiowe.
Anonimowi Alkoholicy str. 36

Krok XII
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Tradycja XII
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Czy uważam że Program 12 Kroków, jest Programem na nie picie?
- Jakie mam relacje ze swoją żoną, partnerką,mężem, dziećmi?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz