Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy uważam się za kogoś lepszego?

Patrząc wstecz, widzimy, że sposób, w jaki nasi wartościowi alkoholicy próbowali niekiedy osądzać tych mniej wartościowych, przyprawia doprawdy o śmiech. Wyobraźcie sobie, jeśli jesteście w stanie, jak to jeden alkoholik osądza drugiego
Język Serca str.37

Krok XII
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Tradycja XII
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Czy nadal osądzam innych uczestników wspólnoty?
- Czy uważam się za kogoś lepszego pisząc program 12 kroków od innych alkoholików którzy wciąż jeszcze cierpią?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz