Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

AA to wspólnota w działaniu

AA to coś więcej niż zbiór zasad , to wspólnota alkoholików w działaniu. Musimy nieść posłanie, bo inaczej AA zacznie się kurczyć i rozsypywać, a ci, których nie obdarowano prawdą, mogę po prostu umrzeć.
Jak to widzi Bill str. 13

Krok XII
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Tradycja XII
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Czy praca z innymi alkoholikami wniosła w moje życie nowe wartości?
- Czy zdaję sobie sprawę z powagi Tradycji Piątej?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz