Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy alkoholicy budzą we mnie pogardę?

Jeśli masz do czynienia z alkoholikiem, możesz się naturalnie irytować, że człowiek jest taki slaby, głupi i nieodpowiedzialny. Nawet jeśli rozumiesz tę chorobę lepiej, takie odczucie może cię nadal ogarniać.
Anonimowi Alkoholicy str.22

Krok XII
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Tradycja XII
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Czy inni alkoholicy którzy nie chcą wracać do zdrowia, budzą we mnie irytację i pogardę?
i

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz