Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy potrafimy kierować się duchem programu AA w codziennej pracy?

Doszliśmy do przekonania, że według Boskiego życzenia, będąc myślami wysoko razem z Nim, jednocześnie musimy mocno stąpać po ziemi.

Po niej bowiem odbywają swą doczesną wędrówkę nasi bliźni. Tutaj też winniśmy wykonywać swoją pracę. Taka jest rzeczywistość, która nas otacza. Nasze doświadczenie mówi, że głębokie i duchowe życie może być równocześnie pożyteczne i szczęśliwe.
Anonimowi Alkoholicy str.114-115


Alkohol jest bowiem tylko symptomem naszej choroby. Musieliśmy zatem dotrzeć do jej istotnych przyczyn i warunków, które sprzyjały jej rozwojowi.
Anonimowi Alkoholicy str.54

Krok XII
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Tradycja XII
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Czy wobec wszystkich ludzi wykazujemy dopiero co nabyte poczucie odpowiedzialności?
- Czy nadal palę papierosy i zaniedbuję swoje zdrowie fizyczne?
- Czy uważam, że każdy alkoholik to mój sponsor?
- Czy na mitingach AA realizuję program 12 kroków?
- Czy wierzę? ANONIMOWI ALKOHOLICY –Historia o tym, jak tysiące mężczyzn i kobiet zostało uzdrowionych z alkoholizmu
- Czy potrafimy kierować się duchem programu AA w codziennej pracy?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz