Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Radość życia

…..dlatego właśnie radość dobrego życia jest tematem Dwunastego Kroku.
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI str. 125

Krok XII
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Tradycja XII
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Czy uważam, że Program Dwunastu Kroków jest Programem Radości?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz