Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Nieść posłanie

Ale wkrótce przekonujemy się, że mocą jakiegoś Boskiego paradoksu – bezinteresownie dając z siebie czuje się hojnie wynagrodzony, niezależnie od tego, czy jego dar został przyjęty, czy nie. Mimo licznych jeszcze ułomności charakteru, instynktownie wie, że Bóg umożliwił mu zrobienie wspaniałego początku nowych tajemnic, radości i doświadczeń, o których nigdy nawet mu się nie śniło.

Niemal każdy członek AA stwierdza, że nic nie daje głębszej satysfakcji niż dobrze zrobiony Dwunasty Krok.
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI STR.109

Krok XII
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

- Czy niosąc posłanie, uczestnicząc w mityngach, koncentrując się na sprawach aowskich, nie zaniedbuję domu, rodziny, bliskich, pracy zawodowej, własnego zdrowia?

Tradycja XII
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

- Czy jestem osobiście odpowiedzialny za pomaganie mojej grupie w wypełnianiu jej głównego celu?
- Na czym polega moja rola?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz