Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Informacje dla Profesjonalistów.


Jeżeli są Państwo Profesjonalistami - uczestnicy AA są gotowi do współpracy z Państwem.
Zapraszamy do pobierania ulotek informacyjnych.DO:
Pracowników Ochrony Zdrowia
Pracowników Opieki Społecznej
Pracowników Służb Penitencjarnych
Dziennikarzy i Reporterów
Specjalistów ds. zatrudnienia i innych

Szanowni Państwo!

Anonimowi Alkoholicy dysponują odpowiednimi służbami, które udzielają informacji o Wspólnocie AA.

Anonimowi Alkoholicy posiadają długą historię współpracy z organizacjami, z którymi nie są w sposób formalny związani, ale na życzenie dostarczają wszelkich dostępnych informacji na temat Wspólnoty.

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt listowny lub telefoniczny z naszym Biurem Służby Krajowej.

Fundacja Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce
Warszawa, ul. Chmielna 20

00-950 Warszawa 1
box 243
tel. (+48 22) 828 04 94
e-mail: aa@aa.org.pl

Oczekujemy na Państwa list lub telefon.


źródło: Anonimowi Alkoholicy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz