Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czwarty Krok programu Anonimowych Alkoholików


Jak wyzdrowieć z alkoholizmu robiąc 12 kroków w sposób opisany w Wielkiej Księdze

"Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny"

"Następnie podjęliśmy dalsze energiczne działania ...
... które sprzyjały jej rozwojowi."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 54, czwarty akapit)


Pamiętajcie, Wielka Księga mówi, że podjęliśmy pracę nad tym Krokiem od razu, natychmiast. Nie czekajcie, Musimy pozbyć się tych wszystkich przypadłości, które blokują nas od kontaktu z Bogiem jakkolwiek go pojmujemy, gdyż w przeciwnym razie to, co do tej pory uzyskaliśmy będzie stracone.

Czymże, więc są te przyczyny i warunki, o których mówi Wielka Księga?

Używa ona wielu różnych słów na określenie tych samych rzeczy. Opis Czwartego Kroku zaczyna się porównaniem osobistego obrachunku do bilansu przedsiębiorstwa.

"Dlatego rozpoczęliśmy od dokonania osobistego rozrachunku ...
... nie może sam siebie oszukiwać."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 54, ostatni akapit)

Następnie znajdujemy dokładne instrukcje jak dokonać tego obrachunku.

"Dokładnie to samo robiliśmy z naszym życiem ...
... dokładnie tę cechę przeanalizowaliśmy."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 55, drugi akapit)

Zrobimy to w trzech różnych aspektach, w których manifestuje się nasz egoizm:


Urazy

Strach

Seks


Zapewniam was, że nie jest to trudny ani nudny proces. Ze wskazówkami zawartymi w Wielkiej Księdze będzie to bardzo proste i jasne.

Ad 1. Urazy
"Skłonność do urazy ...
... wzmacniamy się jednocześnie psychicznie i fizycznie."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 55, ostatnie zdanie drugiego akapitu)

Zacznijmy od spisania listy osób, instytucji i zasad moralnych, które wprawiały nas w złość. Stanowić będzie ona pierwszą kolumnę obrachunku:

ludzie:


ojciec
siostra
babcia
ksiądz
prawnik
pracownik
nauczyciel
dziewczyna
kolega z wojska
ojczym
brat
dziadek
ciotka
rabin
sędzia
wierzyciel
przyjaciel
chłopak
matka
siostra przyrodnia
teściowie
wujek
pop
doktor
kolega z pracy
znajomy
kurator
macocha
brat przyrodni
mąż
kuzyn(ka)
policjant
pracodawca
kolega ze szkoły
kolega z dzieciństwa
przyjaciel z AAitd...itp...


instytucje:

małżeństwo
autorytety
filozofia
kościół
rząd
szpital
system edukacyjny
inne narodowości
prawo
system opieki
zdrowotnej
itd...itp...

zasady moralne:

Bóg
Szatan
Piekło
złota zasada
(nie czyń drugiemu...)
zemsta
Śmierć
cudzołóstwo
10 przykazań
życie po śmierci
7 grzechów głównych
Jezus Chrystus
niebo

itd..itp...

Pierwsza kolumna jest wypełniona.

Druga kolumna "przyczyna".

"Pytaliśmy samych siebie o przyczyny tych wrogich uczuć"

Co takiego oni, ci na liście, zrobili, że jestem zły?

Uwaga: niewykluczone, że mamy kilka uraz w stosunku do tej samej osoby czy instytucji. Należy je wszystkie zapisać.

Trzecia kolumna "ma wpływ na moje życie".

Do jej wypełnienia wykorzystamy listę siedmiu obszarów naszego życia:

poczucie własnej wartości (jak my sami siebie widzimy)

pieniądze (finanse)

ambicje (nasze plany na przyszłość)

związki osobiste

seks

poczucie bezpieczeństwa (emocje, spokój)

duma, pycha (co wg nas inni myślą o nas)

Gdy wszystkie trzy kolumny są już wypełnione powinniśmy, wg Wielkiej Księgi, pomodlić się za tych, w stosunku, do których czujemy urazę. Dlaczego? Bo musimy się ich pozbyć. Dlaczego, czyż nie mamy racji mając uzasadnione powody, czuć w stosunku do nich złości? Czy nie mamy do tego prawa?

"To oczywiste, że życie z głęboką urazą ...
... dla alkoholików są trucizną."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 57, drugi akapit)

Kilka następnych akapitów zajmuje się modlitwą.

"Przyjęliśmy następujące założenie: ...
... Bądź wola Twoja."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 57, ostatni akapit)

Zróbmy teraz kilka przykładów trzech pierwszych kolumn na tablicy. Pamiętajcie, aby pisać kolumnami od góry w dół, najpierw pierwsza kolumna potem druga, itd. Jeśli będziemy to robić od lewej do prawej to możemy się pogubić. Dla waszej informacji, sposób, w jaki teraz będziemy pracować był bardzo często praktykowany we wczesnych latach AA, gdy wiele osób nie umiało pisać i czytać. W takich przypadkach sponsor był tą osobą, która pomagała sponsorowanemu.

W drugiej kolumnie starajmy się spisać fakty, prawdę, unikajmy takich słów jak "nigdy", "zawsze" itp. Np. "Moja mama nigdy mnie nie kochała" - to po prostu może nie być prawdą, bo przecież czasami mama mnie kochała. Starajcie się być precyzyjni i piszcie raczej "bardzo często mama mnie nie kochała". Jeśli napiszemy w drugiej kolumnie coś, co nie jest zgodne z prawdą to cały ten obrachunek okaże się nieprawdziwy, przekłamany.

W trzeciej kolumnie postarajmy się przeanalizować wszystkie siedem obszarów naszego życia z poprzedniej strony dla każdego przypadku, (każdego wiersza obrachunku). Każda z przyczyn w kolumnie drugiej może mieć wpływ na kilka aspektów naraz, a w niektórych przypadkach nawet na wszystkie siedem.

Jeśli czegoś z tym nie zrobimy to możemy wrócić do picia i umrzeć, jest to bardzo niebezpieczne dla nas alkoholików!

Po wypełnieniu pierwszych trzech kolumn pomódlmy się za tych ludzi. Powinniśmy przynajmniej mieć pragnienie modlitwy.

Modlitwa ma pomóc mnie nie im.

"To jest chory człowiek, w jaki sposób mógłbym mu pomóc? Boże chroń mnie od uczucia gniewu. Bądź wola Twoja"
(Anonimowi Alkoholicy - str. 57, ostatni akapit jeszcze raz, ale tylko końcówka)

Zacznijmy teraz pracę nad czwartą kolumną.

"Wróćmy do naszej listy ...
... kiedy byliśmy egoistami, kiedy byliśmy nieuczciwi, samolubni lub tchórzliwi."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 58, drugi akapit)

Powyższe cztery cechy stanowią istotę naszych błędów!

"Aczkolwiek zaistniała sytuacja ...
... Przejawiamy szczerą wolę poprawy."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 58, pierwszy akapit dalej)

Wróćmy teraz do przykładów i przyjrzyjmy się, co takiego MY robiliśmy w każdym z tych przypadków. Np. "Ja jestem samolubny, bo wymagam, aby moja mama mnie kochała" (ego - ja myślę, że wiem, co inni ludzie powinni robić). Zapiszmy to używając tych słów kluczy. Będzie nam to później przydatne przy pracy nad Krokami VIII i IX, przy zadośćuczynieniu.

Ad 2. Przyjrzyjmy się teraz naszym strachom. Zrobimy dwukolumnową "inwenturę strachów"

"Zwróćmy uwagę na słowo strach ...
... było jeszcze gorzej."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 58, czwarty akapit)

W pierwszej kolumnie piszemy, czego się boimy, w drugiej źródło tego strachu. np.

strach przed opuszczeniem - potrzeba wspólnoty

strach przed zdradą - potrzeba miłości

strach przed policją - łamanie prawa

strach przed utratą pracy - potrzeby finansowe, potrzeba spełnienia

strach przed odkryciem niekompetencji - niskie poczucie własnej wartości

itd. itp.Wielka Księga twierdzi, że musimy się pozbyć tych strachów. Jak?

Poprzez modlitwę!

"Nigdy i przed nikim nie usprawiedliwiamy się ...
... i od razu zaczynamy przezwyciężać strach."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 58, ostatni akapit)

Przykład modlitwy:

"Boże, proszę Cię usuń mój strach przed opuszczeniem I pokaż mi, kim chciałbyś abym się stał, mój strach przed zdradą i pokaż mi, kim chciałbyś abym się stał... itd.". Robimy tak z każdym strachem na naszej liście. Jeśli będę spełniał wolę Boga to mogę mieć nadzieję, że wszystkie obawy znikną z mojego życia. W AA mówimy:

"Jeśli postępujesz dobrze to dobre rzeczy cię spotkają".

Ad 3. Przyjrzyjmy się teraz sprawie seksu.

"Przejdźmy teraz do kwestii seksu ...
... uspokoimy silny popęd, poddanie się któremu byłoby cierpieniem."
(Anonimowi Alkoholicy - drugi akapit do końca str. 59)

Przeprowadzając obrachunek zaczynamy od kolumny I, w której wpisujemy wszystkie osoby, z którymi mieliśmy stosunki seksualne w przeszłości.

Zacznijcie od dzieciństwa, zabawa w doktora również należy do tych przypadków. Obok zaznaczamy czy skrzywdziliśmy te osoby w jakikolwiek sposób, niekoniecznie seksualnie. Oczywiście może się zażyć, że niektórych z tych osób nie skrzywdziliśmy. Pozostałe przypadki będą później użyte do sporządzenia listy w Kroku Ósmym.

W kolumnie II piszemy, co takiego zrobiliśmy tym ludziom, jak również, na czym polegały nasze błędy (egoizm, nieuczciwość, nieuprzejmość, samolubność itp.)

Kolumna III powinna odpowiedzieć na pytanie "czy niesłusznie wywoływaliśmy zazdrość, podejrzenia i przykrości?" jeśli tak, to które.

Kolumna IV to tzw. lista rozwiązań, piszemy tu "jak powinniśmy byli wówczas postąpić". Zwykle jest to odwrotność tego, co umieściliśmy w kolumnie II.

Powyższy fragment zawiera kilka sugestii dotyczących modlitwy w sprawie seksu np. "Prosiliśmy Boga, aby pomógł, nam w ukształtowaniu naszego ideału w tej sferze" ...

"W naszych medytacjach zwracamy się do Boga z każdą poszczególna sprawą. Jeśli będziemy tego szczerze pragnęli otrzymamy właściwą odpowiedź" ...

"Reasumując: uczciwie módlmy się i prośmy o wskazanie nam idealnego modelu, o opiekę w każdej wątpliwej sytuacji, o trzeźwość umysłu oraz o siłę potrzebną do mądrego postępowania"

Po modlitwie staramy się wsłuchać, co Bóg chce nam przekazać. Musimy ufać, że to przyjdzie. Jeśli nadejdzie np. podczas porannej medytacji możemy to zapisać, po czym przegadać to ze sponsorem. Rozmowa z drugim człowiekiem jest zawsze pomocna.

źródło: 12krokow.webpark.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz