Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Dwanaście Kroków AA


"Dwanaście Kroków" to fundament programu AA zdrowienia z alkoholizmu. Te "Kroki" nie są wymyśloną teorią, ale wynikają ze zdobytego drogą prób i błędów doświadczenia pierwszych członków wspólnoty AA. Opisują to, co zdaniem pierwszych członków wspólnoty AA, pomogło im osiągnąć trzeźwość. Zaakceptowanie treści "Kroków" nie jest jednak koniecznym wymogiem uczestnictwa w AA. Doświadczenie mówi jednak, że ci, którzy serio starają się realizować te "Kroki" i stosują je w codziennym życiu - postępują znacznie szybciej na drodze do trzeźwości niż ci, którzy traktując je niepoważnie. Mówi się, że dosłowne i nieustanne stosowanie wszystkich "Dwunastu Kroków" jest niemożliwe. Można to przyjąć o tyle, że "Dwanaście Kroków" jest czymś zupełnie nowym dla większości alkoholików, ale zdaniem wielu członków AA trzeba je stosować na co dzień, o ile chce się zachować trzeźwość. Oto pełny tekst "Dwunastu Kroków", opublikowanych po raz pierwszy w książce "Anonimowi Alkoholicy", która opisuje doświadczenia uczestników wspólnoty.

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

THE TWELVE STEPS OF ALCOHOLICS ANONYMOUS
Kroki AA oryginal


1. We admitted we were powerless over alcohol—that our lives had become
unmanageable.
2. Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to
sanity.
3. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we
understood Him.
4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
5. Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature
of our wrongs.
6. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.
7. Humbly asked Him to remove our shortcomings.
8. Made a list of all persons we had harmed, and became willing to make
amends to them all.
9. Made direct amends to such people wherever possible, except when to do
so would injure them or others.
10. Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly
admitted it.
11. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with
God, as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us
and the power to carry that out.
12. Having had a spiritual awakening as the result of these Steps, we tried to
carry this message to alcoholics, and to practice these principles in all our
affairs.

3 komentarze:

 1. Kroki AA to zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.

  OdpowiedzUsuń
 2. Program 12 Kroków to w gruncie rzeczy filozofia i alternatywa na życie uczciwe z Pogodą Ducha na codzień. Wcześniej samo AA kojarzyło mi się z czymś mrocznym, jakieś zebrania, mityngi - nudy, i tak do końca życia?

  Dziś bylem na mityngu AA, po bardzo długiej przerwie
  i muszę przyznać, ze warto było...
  Po raz kolejny moglem sie utwierdzić w przekonaniu,
  słuchając wypowiedzi innych, ze samo tylko zaprzestanie picia
  niczego tak na prawdę nie rozwiązuje, jeśli za tym nie
  pójdą kolejne kroki...
  Kto nie wykorzysta tej przerwy w piciu i nie podejmie radykalnych
  kroków w kierunku trwalej trzeźwości, jak terapia i mityngi AA,
  to ma nikle szanse, aby dłużej zachować trzeźwość...

  OdpowiedzUsuń
 3. Tak , ale tylko program przerobiony ze sonsorem i stosowanie tych kroków w naszym codziennym życiu daje szansę na poprawieniu jego jakości.

  OdpowiedzUsuń